Creasis homepage
Uw winkelwagen Uw winkelwagen is leeg
Uw winkelwagen Uw winkelwagen is leeg

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten die worden aangeboden in de web shop van Creasis, ongeacht of de klant particulier of professioneel is. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de andere activiteiten van Creasis (workshops, winkel).

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ligt juridisch vast welke de rechten en de plichten zijn zowel van Creasis, van de gebruiker en als van de klant van onze web shop. Alhoewel wij het onmogelijke wensen te doen om al onze klanten zo goed mogelijk te bedienen, is het toch noodzakelijk om u deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ter beschikking te stellen.

Wanneer u een bestelling plaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn vanaf de opening van onze web shop van kracht. Creasis houdt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Ingeval van wijziging zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden geldig op het moment van uw bestelling van toepassing.

Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing.

2. Wie zijn wij?

Creasis VOF - BE 0827.692.189
Zetel: Zonnestraat 24 - B-9600 Ronse | Winkel: Jan Van Nassaustraat 10 - B-9600 Ronse
Email: info@creasis.be

3. Onze prijzen zijn ondubbelzinnig

Onze prijzen zijn ondubbelzinnig aangegeven in euro ( € ) en zijn inclusief alle Belgische taksen en Belgische BTW. Wij berekenen voor onze klanten geen andere onverwachte kosten behoudens eventuele verzend- en/of leveringskosten.

De prijzen, de producten en hun omschrijving zijn geldig zolang zij vermeld staan in de web shop, maar zij gelden altijd onder voorbehoud van onvrijwillige fouten in de omschrijving, in de prijs of in de beschikbare hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar deze verminderen noch de waarde noch de kwaliteit van het artikel. De foto’s in de web shop tonen het betreffende product op een zo goed mogelijke manier, maar het is altijd mogelijk dat het product afwijkt van de foto meer bepaald en heel specifiek in het geval van kleuren. De foto’s hebben dan ook geen enkele contractuele waarde. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor typ- of andere fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.

Creasis behoudt zich het recht voor om ten alle tijde de prijzen aan te passen. Desondanks is de prijs van uw bestelling deze die vermeld staat op uw orderbevestiging.

De producten blijven onze eigendom tot wij de volledige koopsom definitief ontvangen hebben.

4. Uw bestelling

Als geïnteresseerde heeft u de mogelijkheid om online te bestellen aan de hand van de foto’s en de productomschrijvingen die op onze web shop te vinden zijn. De online bestelling kan pas worden verwerkt als u zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, alsook van de prijs en de beschrijving van het te koop aangeboden product. Uw bestelling wordt enkel aanvaard indien deze via het bestelformulier van de web shop is doorgegeven.

Toevoegingen of wijzigingen via email of andere kanalen kunnen enkel worden aanvaard indien:

* de vraag géén gepersonaliseerde producten betreft, én
* indien het stoffen betreft die nog niet versneden zijn, én
* indien de bestelling nog niet verzendklaar is gemaakt

Binnen de 24 uur (op werkdagen) nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging naar het e-mailadres dat u als koper heeft opgegeven. Pas nadat u de bevestigingsmail heeft ontvangen, is de koop gesloten.

5. Uw betaling wordt veilig verwerkt

Voor de betaling van uw bestelling werken wij samen met Ingenico zodat wij al onze klanten een professionele betaaloplossing kunnen aan bieden. Als klant bent u 100 % zeker van een betaling op een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier. U krijgt de mogelijkheid om te betalen via de meest gangbare betaalmiddelen (Maestro, Home banking (Bancontact), Ideal, Visa, Mastercard, …). Op die manier verloopt het betalingsproces in een voor u herkenbare en vertrouwde omgeving. Van zodra u op de betalingsknop klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van Ingenico die in alle veiligheid uw financiële gegevens verzamelt en uw betaling verwerkt. Creasis wordt in real time van uw betaling op de hoogte gesteld zodat wij uw bestelling zonder vertraging kunnen uitvoeren.

Elke stap die de klant eenzijdig onderneemt, waarbij hij bij zijn bank een betaling in onze webshop betwist of die er op de één of andere manier toe leidt dat de fondsen die bestemd zijn voor Creasis tijdelijk of definitief worden geblokkeerd, die annuleert de facto de verwerking van de bestelling én indien de bestelling al is verwerkt, annuleert het recht op de terugbetaling van de bestelling of de automatische verzending van een vervangende zending. De klant mag de betaling niet opsplitsten en de betaling moet het bedrag van de volledige bestelling omvatten.

Creasis blijft eigenaar van de verkochte producten tot de klant de prijs volledig heeft betaald.

6. Wij versturen uw bestelling zo snel mogelijk of u haalt ze na afspraak zelf af in onze winkel

Wij leveren uw bestelling op het leveringsadres dat u opgaf tijdens de bestelprocedure, en volgens de vermelde modaliteiten. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres, en niet op een postbusadres.

Wij leveren enkel aan landen die behoren tot de Europese Unie. Leveringen buiten de Europese Unie aanvaarden wij niet.

De verzending gebeurt altijd op verantwoordelijkheid van de koper. Door het aanvaarden van het pakket bij de levering, gaat u er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Indien de transportfirma bij u een pakket aanbiedt, tekent u voor het onbeschadigd in ontvangst nemen van uw zending. Let dus op als er bijvoorbeeld deuken in de verpakking zitten. Meestal heeft dit geen enkele consequentie voor het product zelf. Het is echter wel verstandig om dit aan te tekenen op de afleverlijst van de transportfirma. Mocht u na het openen van het pakket vaststellen dat het product beschadigd is, dan dient u direct na ontvangst van het pakket telefonisch contact met ons op te nemen, dit ten laatste tegen de volgende werkdag voor 12 uur. Meldingen achteraf kunnen door ons niet meer in behandeling genomen worden. Als klant weet u dat Creasis niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra u het pakket met uw bestelling aanvaard heeft van de transportfirma.

Ondervindt u een probleem met de levering van uw bestelling gelieve dan onmiddellijk contact met ons te nemen. Wij streven er immers steeds naar een oplossing te vinden voor eender welk probleem met betrekking tot de levering van uw bestelling.

De aangegeven levertermijnen zijn slechts indicatief en gelden niet als bindende termijn. Wij stellen niettemin alles in het werk om de vermelde leveringstermijnen te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 25 dagen geleverd, dan beschouwen wij de verkoopovereenkomst als ontbonden en zal de eventuele ontvangen betaling binnen de 15 dagen worden terugbetaald.

Wij vragen altijd een deelname in de verzendingskosten. Deze deelname kan echter wegvallen vanaf een bepaald minimum bestelbedrag, zoals vermeld in onze web shop (zie ook artikel 7).

Zelfafhaling

U kan uw bestelling na afspraak zelf afhalen op het adres van onze winkel tijdens de openingsuren van onze winkel. Zelfafhaling is altijd in uw voordeel: niet alleen bent u er zeker van dat uw bestelling geen transportschade oploopt, maar tevens kunt u gebruik maken van de voordelen van onze klantenkaart aan dezelfde voorwaarden die gelden in onze winkel.

Bij de levering zit altijd een leveringsbon met het detail van de bestelde producten.

7. Transportkosten: transparant en éénduidig

Wij vragen onze klanten volgende deelname in de transportkosten (bedragen inclusief BTW):

België : € 6,95 (gratis vanaf € 70,00)
Duitsland : € 11,00 (gratis vanaf € 100,00)
Frankrijk : € 11,00 (gratis vanaf € 100,00)
GH Luxemburg : € 9,00 (gratis vanaf € 100,00)
Nederland : € 9,00 (gratis vanaf € 100,00)

Denk er dus aan om uw bestellingen zodanig te plaatsen dat u een minimum aan transportkosten dient bij te dragen.

In het geval van uitoefening van uw verzakingsrecht of in geval van terugzending gelieve hiervoor de artikelen 8 en 9 te willen raadplegen.

8. Uw kopersbescherming (verzakingsrecht)

Overeenkomstig de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming beschikt u als consument (zoals bepaald in artikel 2 van die wet) over een termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om Creasis eventueel in kennis te stellen van het feit dat u van uw aankoop afziet. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper (B2B).

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten of indien het stoffen betreft met een lengte van minder dan één lopende meter, dan geniet de consument dat recht niet.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen die de consument reeds heeft geopend. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

De betekening van verzaking dient te gebeuren via een e-mail of via een aangetekende brief geadresseerd aan Creasis, waarvan de gegevens vermeld staan in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.

Het recht op verzaking van de consument is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.

Voor de modaliteiten inzake het terugsturen of terugbrengen van een bestelling gelieve artikel 9 te consulteren.

9. Retourzendingen - procedure

Wanneer u wilt afzien van de verkoop kunt u dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van uw bestelling. De producten moeten dan binnen de 3 werkdagen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, dus inclusief de leveringsbon(s) teruggestuurd worden. Neem voor de terugzending steeds contact op met ons.

De producten moeten worden teruggezonden naar:

Creasis VOF - retourafdeling

Jan Van Nassaustraat 10

9600 Ronse

België

Na afspraak kan de totale levering ook teruggebracht worden naar onze winkel tijdens de openingsuren, waarvan het adres vermeld staat in artikel 2. De consument betaalt vanzelfsprekend geen terugzendingskosten wanneer hij zelf zijn bestelling naar onze winkel terugbrengt.

Een consument die een bestelling terugstuurt, doet dat volledig op eigen risico. Als zijn bestelling verloren geraakt, kan de consument onder geen enkele vorm de terugbetaling ervan of een schadevergoeding eisen.

Binnen de 21 dagen na ontvangst van de terugzending zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten die vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen) en na aftrek van de waarde van eventuele beschadigde goederen.

10. Facturering

Creasis levert alleen facturen in de zin van de btw-wetgeving als de klant beschikt over een geldig btw- of ondernemingsnummer en op voorwaarde dat hij tijdens de bestelprocedure dat nummer heeft ingevuld.

De klant kan een factureringsadres opgeven dat verschilt van het leveringsadres. Het factureringsadres moet echter, net als het leveringsadres, in de Europese Unie gelegen zijn.

11. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid

Creasis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit een laattijdige levering, een niet-conforme levering of een niet-levering.

De enige vorm van schadevergoeding waarop onze klant aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten die niet werden geleverd, niet conform zijn of werden teruggestuurd. Raadpleeg hiervoor de modaliteiten van de retourprocedure in artikel 9.

Creasis kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de klant of een derde persoon. Mogelijke voorbeelden zijn: een onvolledig, onduidelijk of fout leveringsadres invoeren zodat de zending niet kan worden uitgereikt, een brievenbus die niet conform is met de bpost reglementering, … Deze opsomming is niet exhaustief.

12. Niet-conformiteit van goederen

Alle producten via deze webshop worden aangeboden zijn te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de webshop hebben echter geen enkele contractuele waarde.

De consument dient meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan te controleren.

Als het ontvangen product niet overeenstemt met het door de consument bestelde product of als het beschadigd is, kan de consument het door het volgen van de bepalingen van en de instructies in artikel 8 en 9 terugsturen naar Creasis.

13. Wij blijven beschikbaar voor vragen en opmerkingen

Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van uw bestelling kunt u ons steeds contacteren. Wij garanderen u uw vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.

14. Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd

Creasis verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle terzake geldende voorschriften na te leven.

Klantgegevens gebruiken wij enkel ten behoeve van de afhandeling van een bestelling en worden nooit doorgegeven aan derden, behalve om de betaling en de verzending van uw bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven wij bijvoorbeeld uw adres door aan de transportfirma om uw bestelling te kunnen leveren.

15. Tot slot

De verkoop waarop deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

De klant verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór hij een bestelling plaatst. Het plaatsen van een bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in.

We proberen onze web shop en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen? Twijfelt u over uw rechten of plichten? Heeft u een vraag over uw bestelling of levering? Heeft u vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden.

Contactmogelijkheden:
Email: info@creasis.be
Telefoon: + 32 495 70 81 90
Post : Creasis VOF, Jan Van Nassaustraat 10, B-9600 Ronse, België